A projekt adatai

Projekt azonosító száma: VEKOP-8.5.1-17-2017-00003
Kedvezményezett neve: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Projekt címe: "Speak Your Job"
A szerződött támogatás összege: 312 500 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

Magyarország Kormánya felhívást jelentetett meg a Széchenyi 2020 program keretében annak érdekében, hogy a lakosság minél nagyobb aránya vegyen részt formális oktatásban, képzésben, és lehetősége legyen a munkaerőpiaci szempontból releváns idegennyelvi ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 2017. október 17-én nyújtott be támogatási kérelmet, amely pozitív elbírálásban részesült. A támogatási forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt keretében elérendő konkrét célok:

  • 2500 fő számára 120 órás nyelvtanfolyami képzés biztosítása térítésmentesen.
  • Munkaerőpiaci kompetencia-fejlesztési célú szakmai nyelvi képzési program kidolgozása és bevezetése.
  • Digitális eszközökkel támogatott online elérhető nyelvi tananyagmodulok kidolgozása.
A projekt megvalósítási ideje: 2018. június 1. – 2021. augusztus 31.