A projekt adatai

Projekt azonosító száma: VEKOP-8.6.3-16-2017-00006
Kedvezményezett neve: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Projekt címe: BKSZC Bátorság, Komplexitás, Szinergia és Célszerűség a Szakképzésért
A szerződött támogatás összege: 269 692 912 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt fő célja a BKSZC intézményeiben a szakképzésben tanulók, kiemelten a HÍD programban résztvevők alapkészségeinek fejlesztése a szakképzési tevékenység eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre – való képessé tétel érdekében.
A projekt során megvalósuló főbb tevékenységek:

a mérési-értékelési rendszer továbbfejlesztése és alkalmazása, a hátránykompenzáció, a tehetséggondozás, illetve a pályaorientáció erősítése, a lemorzsolódást megelőző programok kidolgozása, komplex pedagógiai, módszertani fejlesztések, pedagógus továbbképzések.

A projekt megvalósításának időtartama: 2018. szeptember 03 – 2021. július 30.
A kapcsolódó Felhívás címe: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése