Hírek

A VEKOP-8.5.1-17-2017-00003 projekt hírei

Nyelvi képzések fejlesztése a szakképzésben – a Budapesti Szakképzési Centrum bátorítja fiataljait a nyelvtanulásra

  2019. május 15.
  A munkaerőpiaci kompetencia-fejlesztési célú szakmai nyelvi képzési program kidolgozása és bevezetése lehetőséget kíván biztosítani - kezdetben a BKSZC tanulóinak, később külső érdeklődők számára is – a szakmát elsajátítók számára a további fejlődésre. A BKSZC által szervezett angol és német nyelvű képzéseken 2018. július és 2019. április között 997 fővárosi és Pest megyei lakos végzett.

Digitálisan támogatott szakmai nyelvi képzések fejlesztése, hogy élmény legyen a tanulás

  2019. augusztus 8.
  A projekt keretében megvalósuló program célja a szakemberek nemzetközi versenyképességének növelése, nemzetközi szakmai workshopok elérésének megteremtése. A szakma idegen nyelvű elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy a munka világában vállalkozóként könnyebben építenek kapcsolatot külföldi cégekkel, potenciális megrendelőkkel. Alkalmazottként pedig a nemzetközi hátterű cégeknél kamatoztathatják tudásukat. A szakképzés időszakában a diákok az ERASMUS programok keretén belül szerezhetnek nemzetközi tapasztalatokat szakmájukban, s ebben is nagy segítséget jelent az angol/német szakmai nyelvismeret. 2019 nyarán elindultak a digitálisan támogatott szakmai nyelvi fejlesztések a következő szakmacsoportok számára:
  • Divat- és stílustervező (angol - animációs)
  • Idegenvezető (angol)
  • Grafikus (angol)
  • Pedagógia (angol)
  • Női szabó (angol)
  • Bőrdíszműves (angol)
  • Szoftverfejlesztő (angol)
  • Asztalos (német - animációs)
  • Szakács (angol)
  • Fodrász (német)
  • Kozmetikus (angol)
  • Irodai asszisztens (angol)
  • Közszolgálati ügyintéző (angol)
  • Villanyszerelő (német)
  • Dekoratőr (angol)

Az új nyelvi képzések már a tagintézményekben is elérhetők

  2019. november 27.
  Megkezdődtek a nyelvi képzések a BKSZC tagintézményeiben a projektben fejlesztett tananyagok alapján 14 csoport indult 7 intézményben, összesen 182 fővel. A jól használható oktatási anyagok kidolgozása mellett a fejlesztés során a tananyag-fejlesztési, értékelési módszertan és annak alkalmazása is beépül az intézmények gyakorlatába, és más tantárgyak oktatására is hatással lesz. A program segítségével lehetőség nyílik a BKSZC nyelvtanárainak felkészítésére az élményalapú és digitális tananyagok kidolgozására és rutinszerű használatára vonatkozóan. Így a projekt befektetései hosszú távon többszörösen megtérülnek.

BKSZC tananyagfejlesztő munkája a Modern Nyelvoktatásban

  2020. október
  Megjelent Csontos Noémi, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kreatív Technikum igazgató-helyettesének, a projekt szakmai vezetőjének írása a Modern Nyelvoktatás folyóíratban
  Itt olvasható.
  Modern Nyelvoktatás

Műhelymegbeszélés

  2021. március 22.
  Milyen tapasztalatok és eredmények születtek a digitális szaknyelvi anyag új módszerének bevezetésével? Mit lehetett tanulni a tananyagfejlesztésből, és milyen jó gyakorlatot lehet megosztani?
  A március 22-én megtartott online műhelybeszélgetésen a nyelvi pályázat tananyagfejlesztésében résztvevő pedagógusok és szakemberek közös fejlesztési munkájukat és a tanítás elmúlt egy évének a koronavírus járvány árnyékában szerzett tapasztalatait vették górcső alá.
  A nyelvtanár kollégák elmondták, hogy a pedagógiai fejlesztés kemény munka volt, de nagyon lehetett a végeredménynek örülni, amikor az már a learningage digitális platform felületén működött. Egyöntetű volt véleményük, hogy a fejlesztési anyag érdekes és innovatív, ami oldott légkört, jó csapathangulatot eredményez. Ha a tanulóknak kérdésük volt, odahívták magukhoz a tanárt, hiszen a feladatokat többször meg lehet csinálni, akár haza is lehet vinni. A diákok értékelést csak az anyag közepét és végét lezáró modulzáró teszt kitöltésekor kapnak.
  Kitértek arra is, hogy az elmúlt egy év alatt a szakmák alapvetéseit is elsajátították, és így jóval érdekesebb, a tanulói igényekre alapozott órákat tudnak tartani. A diákok pedig lényegesen jobban élvezik a tanulást az életszerű anyagoknak és a sikerélményeknek köszönhetően, mint a módszer bevezetése előtt. Fontos szempontként említették meg, hogy a hatalmas digitális anyag kidolgozása nagyon jó időzítés volt, amelyre később támaszkodni lehet, hiszen a világ a digitalizáció irányába halad. Ehhez kapcsolódóan az elektronikus tananyag fejlesztését végző szakember külön kiemelte, hogy fejlesztéseik középpontjában a tanulók multimédiára való igényének kiszolgálása áll, akik szívesebben tanulnak evvel módszerrel, mint a szárazabb tankönyvből.
  Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a BKSZC-be belépő nyelvtanárok részére szakmai anyaggal kiegészített továbbképzést lehetne tartani, amely a nyelvtanárokat szakmai tudással látná el.
  A tananyagfejlesztést vezető Csontos Noémi, a Kreatív Technikum igazgatóhelyettese a beszélgetés végén megköszönte a kollégáknak a rendkívül igényes szakmai munkát, amelynek segítségével olyan szakmai nyelvet tudnak átadni, amire a munkaerőpiacon jelenleg szükség van.

Beindult az interaktív szaknyelvi oktatás

Szaknyelvi oktatás BKSZC iskoláiban